ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1711 συνεδριάσεις | Σελίδα 172 από 172
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΛΒ΄ 31/5/2010
31/05/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛΒ'
Εγγραφές: 1711 - 1711 από 1711 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 170 | 171 | 172 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα