ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1711 συνεδριάσεις | Σελίδα 169 από 172
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΒ΄ (9/7/2010)
09/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΒ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΑ΄ (8/7/2010 - Β΄Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΑ΄ (8/7/2010-Α΄Μέρος)
08/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΑ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΘ' (7/7/2010 -πρωϊ)
07/07/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΘ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞ' (7/7/2010 απόγευμα)
07/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΗ' (6/7/2010)
06/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΗ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΖ' (5/7/2010)
05/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΖ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΣΤ' (2/7/2010)
02/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΕ' (1/7/2010) Μέρος Β'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΕ' (1/7/2010) Μέρος Α'
01/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΔ' (30/6/2010)
30/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΔ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΓ’ 29/6/2010
29/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΓ
Εγγραφές: 1681 - 1690 από 1711 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα