ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1626 συνεδριάσεις | Σελίδα 151 από 163
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΝΔ', 14/1/2011 (Α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΝΔ', 14/1/2011 (B' μέρος)
14/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΔ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΝΓ', 13/1/2011 (Α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΝΓ', 13/1/2011 (Β' μέρος)
13/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΝΒ', 12/1/2011 (Α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΝΒ', 12/1/2011 (Β' μέρος)
12/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΝΑ', 11/1/2011 (Α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΝΑ', 11/1/2011 (Β' μέρος)
11/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Ν', 10/1/2011
10/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ν΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΘ', 22/12/2010 (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΘ', 22/12/2010 (Β' Μέρος)
22/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΜΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜH', 21/12/2010 (A' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜH', 21/12/2010 (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜH', 21/12/2010 (Γ' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜH', 21/12/2010 (Δ' Μέρος)
21/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΜΗ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΖ', 20/12/2010 (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΖ', 20/12/2010 (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΖ', 20/12/2010 (Γ' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΖ', 20/12/2010 (Δ' Μέρος)
20/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΜΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΣΤ', 19/12/2010 (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΣΤ', 19/12/2010 (Β' Μέρος)
19/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΜΣΤ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΕ', 18/12/2010 (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΜΕ', 18/12/2010 (Β' Μέρος)
18/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΜΕ'
Εγγραφές: 1501 - 1510 από 1626 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα