ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συζητήσεις & Ψήφιση

 

Περιλαμβάνονται τα νομοσχέδια που είναι αυτή την εβδομάδα εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη της Ολομέλειας


Τίτλος
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
78 A'/26.04.2016
Αριθμός Νόμου
4384
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/04/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
06/04/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΓ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
21/04/2016
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/04/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 344/47 18.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 345/48 18.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αναδρομική ισχύς από 1.1.2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ΄υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
 • Αρ. Τροπολογίας: 346/49 18.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σύσταση με κ.υ.α. Ειδικής Υπηρεσίας επικοινωνιακού σχεδιασμού προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 347/50 18.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 σχετικά με τους όρους καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 352/55 21.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του ν.3869/2010 (Α 130)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ