ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
43 A'/20.02.2014
Αριθμός Νόμου
4239
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/02/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
02/12/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΣΤ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
12/02/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1149/59 6.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων i) του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (ν. 1756/1988), σχετικά με τη χορήγηση αδειών στους δικαστικούς λειτουργούς και τις προαγωγές αυτών, κατά περίπτωση και ii) του ν. 3689/2008, σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1156/62 7.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1157/63 7.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων εκλογικής νομοθεσίας, θέματα σχετικά με τον διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1158/64 7.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν το εργασιακό καθεστώς, το ύψος της μηνιαίας αμοιβής που μπορεί να καταβαλλει το ΙΚΑ-EΤΑΜ, καθώς και το ύψος των εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι ενταγμένμοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1160/66 10.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διευκρίνιση υφιστάμενων ρυθμίσεων σχετικά με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και το πιστοποιητικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ