ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
170 A'/08.11.2017
Αριθμός Νόμου
4496
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/11/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/10/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Κ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/11/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1321/156 31.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1322/157 31.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των μεταβατικής ισχύος διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4414/2016, σχετικά με το ν.π.ι.δ. "Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1323/158 31.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν.4339/2015 σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1324/159 31.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α.Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 52 του ν.4280/2014 για συνέχιση λειτουργίας μέχρι 8.8.18 των κατασκηνώσεων που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας β.Παράταση μέχρι 11.12.2017 των προθεσμιών για την επεξεργασία αντιρρήσεων και την κύρωση δασικών χαρτών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1326/161 1.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 325/2000 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και επανακαθορισμός των θέσεων του προσωπικού του.


Επιστροφή