ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
163 A'/21.09.2010
Αριθμός Νόμου
3879
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/09/2010
Υπό κατάθεση σ/ν:
Ενημερωτικό σημείωμα άρθρο 36 παρ 7 ΚτΒ για υπο κατάθεση σ/ν
pdf  
Ημερ/νια Υποβολής Σ/Ν
02/07/2010
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις  Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
26/08/2010
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΚΕ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΚΔ΄
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΚΓ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
14/09/2010
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 184/19/02.09.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προϋπόθεση εισαγωγής σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ από εσπερινό γενικό λύκειο είναι η πλήρης φοίτηση και στις 2 τελευταίες τάξεις αυτού
 • Αρ. Τροπολογίας: 185/20/02.09.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: - Η ενίσχυση στις οικογένειες του αρ.27 παρ.3 του ν.3016/2002 καταβάλλεται με τη λήξη του σχολικού έτους. -Ρύθμιση μεταφορών των μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 194/22/03.09.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθιέρωση προϋπόθεσης για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκήρυξης ή επαναπροκύρηξης για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού η προηγούμενη έγκριση της σχετικής πίστωσης από τον Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ