ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων

Εμφανίζονται τα σχέδια ή οι προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτησή τους στις Κοινοβουλευτικές ΕπιτροπέςΤίτλος
Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
75 Α'/24.5.2024
Αριθμός Νόμου
5110
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/05/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
13/05/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
22/05/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/05/2024
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 174/5 20.5.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 και προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 3 του ν. 2913/2001. 2. Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης στα Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού και Αεροπορίας Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 70 π.δ. 21/1932 και παρ. 5 άρθρου 43 ν. 3943/2011. 3. Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης στον Ειδικό Λογαριασμό Οικονομικής Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας - Τροποποίηση άρθρου 10 ν.δ. 398/1974. 4. Επανυπολογισμός του ποσού κράτησης για την αναγνώριση ετών σπουδών σε στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ως χρόνου μετοχικής σχέσης. 5. Ρύθμιση Θεμάτων του οικισμού Μαλεσίνας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (0.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ