ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
268 A'/ 10.12.2013
Αριθμός Νόμου
4218
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/12/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/09/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΜΑ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΘ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
28/11/2013
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/12/2013
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 953/177 22.11.2013
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, σχετικά με το φύλλο ελέγχου επιχειρήσεων. 2. Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την προαιρετική ασφάλιση. 3. Συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν. 3469/2006, σχετικά με δοκίμια που αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
  • Αρ. Τροπολογίας: 954/178 22.11.2013
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με: α. θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων β. την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πασχόντων από σοβαρές παθήσεις γ. θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης δ. τη μεταφορά θέσεων φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α. ε. διόρθωση επωνυμίας στ. προσθήκες και διορθώσεις διατάξεων στα ΠΔ 80/2013, ΠΔ 84/2013 και ΠΔ 90/2013 ζ. θέματα μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. η. ρυθμίσεις για τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης πράξεων ΕΣΠΑ θ. τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014 ι. κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ. το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό Α.Ε.Ι. λ. την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.


Επιστροφή