ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β', Συνεδρίαση: ΛΘ΄ 28/11/2013


PDF:
es20131128.pdf
TXT:
es.131128.doc


Επιστροφή