ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επεξεργασία στις Επιτροπές

Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων μετά την υποβολή τους στη Βουλή παραπέμπονται για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.
Τίτλος
Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
146 Α'/11.7.2014
Αριθμός Νόμου
4273
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/07/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
31/03/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΙΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
09/07/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1563/198 8.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1564/199 8.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Νομοτεχνικές βελτιώσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1565/200 8.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Α. Επανακαθορισμός χρονοδιαγράμματος σχετικά με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Β. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπερ αυτών, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης στερεών καυσίμων (λιγνίτη, τύρφης κ.λπ.) σε περιοχές όπου έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κηρύσσονται υπερ του Ελληνικού Δημοσίου, με δαπάνες του αιτούντος (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ