ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
59 Α'/30.03.2018
Αριθμός Νόμου
4530
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/03/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/03/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/03/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1512/10 15.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν την περίπτωση μεταβίβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα, της εταιρίας "Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Ανώνυμος Εταιρία".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1522/17 20.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 25 παρ.2 του ν.4479/2017.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1523/18 20.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εκ νέου ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 48 τουν.3966/2011)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1526/20 20.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος οικοπέδου το οποίο περιέρχεται στο Γενικό Νοσοκοεμείο Θεσσαλονίκης "Αγιος Παύλος"
 • Αρ. Τροπολογίας: 1527/21 20.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1531/24 21.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών επί ακινήτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1534/26 22.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που αφορούν τις ΕΕΤΤ και ΕΡΤnet AE.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1535/27 22.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ σε διαφόρους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ