ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
199 A'/21.10.2016
Αριθμός Νόμου
4429
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/10/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/09/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΙΑ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος Ι'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
18/10/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 688/75 4.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ανάθεση προμήθειας ταινιών φορολογίας καπνού στην Τράπεζα της Ελλάδος
 • Αρ. Τροπολογίας: 689/76 4.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, που αφορά τις ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ και των ΟΤΑ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 696/80 11.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 697/81 12.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και της Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 698/82 12.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αύξηση κατά τριάντα (30) του αριθμού των θέσεων των δικαστικών λειτουργών της ποινικής και της διοικητικής Δικαιοσύνης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 700/83 13.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι. 2. Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. 3. Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 701/84 14.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 σχετικά με τα υποβρύχια ΠΙΠΙΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 708/86 14.10.2016 ΑΠΕΣΥΡΘΗ
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, συμπλήρωση του Κ.Φ.Ε. σχετικά με δαπάνες που αφορούν σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, και μετάθεση έως 1.1.2017 της εφαρμογής της διαδικασίας για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μ.Μ.Ε..
 • Αρ. Τροπολογίας: 709/87 17.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίσουν τη διαδικασία συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του αρ. 11 του ν. 3717/2008
 • Αρ. Τροπολογίας: 710/88 17.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κύρωση της τροποποίησης της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telecom A.G., η οποία είχε κυρωθεί με το Άρθρο δεύτερο του ν. 3676/2008 "Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telecom A.G." (Α 139)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ