ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
22 A'/23.02.2017
Αριθμός Νόμου
4455
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/02/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
31/01/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΟΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
16/02/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 902/72 7.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέσπιση προγράμματος "Σχολικά Γεύματα"
 • Αρ. Τροπολογίας: 918/76 15.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3938 / 2011 σχετικά με τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 919/77 15.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ του ΝΑΤ και του ΟΓΑ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 920/78 15.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προκαταβολές προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ