ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
74 Α'/20.03.2013
Αριθμός Νόμου
4139
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/03/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Γνώμη Ο.Κ.Ε.  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
24/01/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΓ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛΘ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛΗ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
12/03/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 221/3 08.02.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  Ειδικά Στοιχεία: ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΩΣ ΑΡΘΡΟ 94 ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • Αρ. Τροπολογίας: 255/15 1.3.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα και Κώδικα Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης
 • Αρ. Τροπολογίας: 256/17 1.3.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ρύθμιση θεμάτων υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της Περιφέρειας Αιγαίου
 • Αρ. Τροπολογίας: 258/18 1.3.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με εθνικές και διεθνείς διαιτησίες.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ