ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Ε.)
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
83 Α'/09.04.2013
Αριθμός Νόμου
4142
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/04/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
07/03/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΓ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΒ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΑ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/03/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 279/96 14.3.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 287/97 15.03.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ρυθμίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις ανώτατων κρατικών λειτουργών.
  2.Ρυθμίσεις σχετικά με τη σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).
  3. Ρυθμίσεις σχετικά με την κατάργηση της Επιτροπής Κωδικοποιήσεων και Αναμόρφωσης του Δικαίου.
  4.Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος αποζημιώσεων του Προέδρου και των Μελών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 328/108 22.03.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ