ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
189 A'/10.09.2014
Αριθμός Νόμου
4283
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/09/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/08/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
03/09/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
03/09/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1751/198 26.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1774/202 29.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. -Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εκτός ωρών διδασκαλίας. -Ορίζεται ότι από 30-6-2014 τα πιστοποιητικά Η/Υ έχουν αόριστη διάρκεια. -Κάλυψη κενών θέσεων σχολικών συμβούλων -Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΠΑΛ. -Παράταση έως 31-12-2014 διορισμών κληρικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1776/203 1.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση είσπραξης πόρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, ισοτιμία τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης.


Επιστροφή