ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
13 Α'/29.01.2019
Αριθμός Νόμου
4589
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/01/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
28/12/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΖ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
17/01/2019
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1900/197 7.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέσπιση νέου συστήματος διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1906/203 9.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Αρ. Τροπολογίας: 1910/207 11.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.4485/2017 - ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη θητεία των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1912/209 11.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.736/1977 σχετικά με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1913/210 11.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση των συμβάσεων έργου του α. 6 παρ. 1 του ν. 4558/2018 μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των φυσικών προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους α) στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Επικράτειας και β) στις δημόσιες Δομές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω και Λέρου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1914/211 11.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Παράταση υπό όρους μέχρι τις 30.09.2019 της θητείας των επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) στο Νομό Αττικής και β) Ρύθμιση θεμάτων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φ.Π.Υ.Υ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1920/217 17.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1921/218 17.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Διορισμός υποψηφίων εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008. β. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.79/2017 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων και γ. ρύθμιση της διαδικασίας κατάργησης, συγχώνευσης, κατάτμησης ή μετονομασίας Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1925/222 17.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των παρ. 2,3,4 του άρθρου έκτου της ΠΝΠ της από 26.7.2018 για τους πυρόπληκτους.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ