ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
177 A'/15.09.2020
Αριθμός Νόμου
4722
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
15/09/2020
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
04/09/2020
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΣΔ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
14/09/2020
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 454/78 11.9.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 2. Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημοσίων και ιδιωτικών 3. Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών και προξενικών αρχών
 • Αρ. Τροπολογίας: 455/79 11.9.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2017 (Α΄ 246) 2. Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου του ν. 4664/2020 3. Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 4. Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών της αναγνωριζόμενης ως εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 5. Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών
 • Αρ. Τροπολογίας: 456/80 11.9.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Μεταβατικά ζητήματα για τη λειτουργία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποιήσεις ν. 4685/2020 2. Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό 3. Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής για τις περιφέρειες της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 4. Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων
 • Αρ. Τροπολογίας: 457/81 11.9.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 2. Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων 3.Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών 4. Είσπραξη πόρων Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων 5. Αναστολή διοικητικών διαδικασιών 6. Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
 • Αρ. Τροπολογίας: 458/82 11.9.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Μηχανισμός παρακολούθησης αποθεμάτων ΜΑΠ και έκτακτη διαδικασία διασφάλισης επαρκούς αποθέματος για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας 2. Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία 3. Άποροι να ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Αρ. Τροπολογίας: 459/83 11.9.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021 2. Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών και μη μισθωτών 3. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 4. Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας 5. Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
 • Αρ. Τροπολογίας: 461/85 14.9.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα α) αεροπορικών εταιρειών, β) λόγω ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών και γ) τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ