ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
88 A'/18.04.2013
Αριθμός Νόμου
4144
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
18/04/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
            
Ημ. Κατάθεσης
13/03/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΑ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΓ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
09/04/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 331/26 22.03.2013
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών
  Ρυθμίση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 343/36 22.03.2013
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικα με:
  α) την τακτοποίηση πράξεων εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των καταργούμενων φορέων ΟΕΕ και ΟΕΚ,
  β) τη λειτουργία του ΕΤΑΑ,
  γ) τη διαδικασία πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ασθενών,
  δ) τον αριθμό των μελών της ΟΚΕ,
  ε) την επικαιροποίηση της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής για την Απασχόληση και της Εθνικής Επιτροπής για την Κονωνική Προστασία
  στ) την επαναδιατύπωση της παρ. 5 του αρθρου 8 του υπό ψήφιση νόμου και,
  ζ) τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων
  Ειδικά Στοιχεία: Εκπρόθεσμη στην Επιτροπή
 • Αρ. Τροπολογίας: 358/46 28/03/2013
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: 1. Θεσπίζεται υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του προσωπικού που απασχολούν.
  2.Από τους πόρους του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), 20% επί των επιβαλλομένων προστίμων, μπορεί να διατίθενται, πέραν των εξόδων μετακίνησης, και για την κάλυψη των δαπανών κίνησης εντός έδρας των υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους και συμμετέχουν στην εν γένει αποστολή του ΣΕΠΕ.
  3. Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη, καθώς και χρηματική ποινή σε βάρος των υπευθύνων που παραβιάζουν την απόφαση για προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Πρωοσωρινής Απασχόλησης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ