ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
167 A'/03.11.2017
Αριθμός Νόμου
4495
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/11/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/09/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΒ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
18/10/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1269/135 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας, και 2. Τροποποιήσεις διατάξεων ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1291/143 13.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τους Υβριδικούς Σταθμούς και Ειδικά Πιλοτικά Έργα σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) καθώς και με το Ερευνητικό-Επιδεικτικό Έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1292/144 13.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων π.δ. 375/1987 για την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον Πρόεδρο αυτού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1297/149 13.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ν.4413/2016, σχετικά με επιμέρους ζητήματα επί της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ