ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΙΒ' 18/10/2017


PDF:
es20171018.pdf
TXT:
es20171018000526.docx


Επιστροφή