ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
223 Α'/07.10.2014
Αριθμός Νόμου
4301
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
07/10/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
18/09/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΜΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
01/10/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/10/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1841/208 23.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μείωση του συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1855/213 26.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1861/219 26.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4001/2011, σχετικά με την αγορά και προμήθεια φυσικού αερίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1862/220 26.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με: 1) θέματα διοίκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, 2) τη σίτιση φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , 3) την τελική έγκριση προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών , 4) το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 5) διορισμούς εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1863/221 26.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων α) του αναπτυξιακού νόμου και β) της Ανώνυμης Εταιρείας ¨ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.¨
 • Αρ. Τροπολογίας: 1869/227 29.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με: 1. τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής των οριζόμενων ειδικών κατηγοριών επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 2. τη κατάργηση μεταφοράς θέσης φοίτησης Δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1876/230 30.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1879/233 30.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κύρωση συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ