ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014), Συνεδρίαση: ΜΓ' 01/10/2014


PDF:
es20141001.pdf
TXT:
es141001.doc


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ