ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
171 A'/13.11.2017
Αριθμός Νόμου
4497
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/11/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/10/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΚΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
08/11/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1305/16 20.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: - Κατάργηση περιορισμών στους κώδικες δεοντολογίας οδοντιάτρων και φυσικοθεραπευτών σχετικά με τα γεωγραφικά όρια άσκησης του επαγγέλματος και τις υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές. - Κατάργηση απαγόρευσης διατήρησης περισσότερων του ενός οδοντιατρείων ή εργαστηρίων φυσιοθεραπείας.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1313/17 25.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (O.B.I.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1336/22 8.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να θεσπίσει αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού. Τα έργα και οι πράξεις που εντάσσονται στα ως άνω προγράμματα είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ