ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΚΕ' 08/11/2017


PDF:
es20171108mes.pdf
TXT:
es20171108000539.docx


Επιστροφή