ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
63 A'/05.04.2018
Αριθμός Νόμου
4532
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/04/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
19/03/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΣΤ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/04/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1546/34 29.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρατείνεται αναδρομικά από την 21.03.2018 μέχρι την 31.01.2019 η θητεία των επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας στο Νομό Αττικής, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, και στο Νομό Θεσσαλονίκης, και των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1547/35 29.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμψηφισμός και ρύθμιση οφειλών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1548/36 29.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Επανακαθορίζεται από 1.2.2018 η διαδικασία για την καταχώριση, τη μετάδοση, την ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή τη διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς και ο τρόπος τιμολόγησης των πράξεων αυτών. 2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4487/2017 σχετικά με το καθεστώς που διέπει το ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου με σκοπό τη διευθέτηση και αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με την υλοποίηση και λειτουργία του.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1549/37 2.4.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Άυξηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., Δ.Σ.Ε.Ν. και Δ.Σ.Ε.Ν. μετεκπαίδευσης θαλαμηπόλων


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ