ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
190 A'/13.10.2021
Αριθμός Νόμου
4842
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/10/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
29/09/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΣΤ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
11/10/2021
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
11/10/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1096/86 8.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης "Εναρμόνηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" *Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των Δήμων * Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους Δήμους στο πλαίσιο υφιατάμενης διοικητικής υποστήριξης * Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1097/87 8.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1098/88 8.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία COVID - 19 στις ρυθμίσεις του άρθρου 1 - 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 - 109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 * Επέκκταση του χρόνου συνεισφορας του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του COVID - 19 * Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 79 του ν. 4714/2020 * Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης - Τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021 * Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη -Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021 * Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης * Θέματα που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ * Χρηματοδότηση δράσεων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Αρ. Τροπολογίας: 1099/89 8.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ