ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
137 A'/13.09.2017
Αριθμός Νόμου
4488
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/09/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
29/08/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΟΓ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΟΒ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
07/09/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1233/85 4.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δυνατότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αναθέτει την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν προνοιακές πολιτικές στον ΟΓΑ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1242/94 5.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 101 του ν.4483/2017
 • Αρ. Τροπολογίας: 1248/97 5.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου "Παύλου Μελά" στο Δήμο Παύλου Μελά με αντάλλαγμα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1250/98 6.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.1846/1951, σχετικά με την έννοια του δόλου του εργοδότη σε περίπτωση αποζημίωσης εργατικού ατυχήματος. 2.Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ