ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
170 A'/26.07.2013
Αριθμός Νόμου
4174
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/07/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
23/07/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) Γ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
25/07/2013
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 688/161 25.7.2013
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 2. Τροποποιήσεις των διατάξεων των υποπαραγράφων Α1 και Α2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 3. α) Σχετικά με τη προμήθεια του συστήματος C4I β) Σχετικά με την ετήσια οικονομική χορηγία στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ