ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
120 A'/29.05.2013
Αριθμός Νόμου
4155
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/05/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
          
Ημ. Κατάθεσης
11/04/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΠΒ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟΗ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟΖ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟΣΤ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/05/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 446/38 12.04.2013
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  Περιγραφή: Επιχορήγηση ENISA
  Ειδικά Στοιχεία: Αποτέλεσε άρθρο 58 στη Διαρκή Επιτροπή
 • Αρ. Τροπολογίας: 510/50 09.05.2013
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  Περιγραφή: Θέματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 519/59 10.05.2013
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  Περιγραφή: 1. Ρύθμιση διαδικαστικών Θεμάτων σχετικά με την αδειοδότηση οικοδομικών εργασιών, την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών.
  2. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007
 • Αρ. Τροπολογίας: 520/60 10.05.2013
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  Περιγραφή: Τροποιήσεις / προσθήκες διατάξεων του σχεδίου νόμου Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
 • Αρ. Τροπολογίας: 521/61 10.05.2013
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με το οδικό δίκτυο Πατρών- Αθηνών- Θεσσαλονίκης- Ευζώνων
  2. Ρυθμίσεις σχετικά με συμβάσεις κατασκευής δημοσιών έργων
  3.Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διασικασία Διαιτησίας
  4.Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με άδειες ραδιοφωνικών σταθμών
  5. Επανακαθορισμός προυποθέσεων για την κατάταξη των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ