ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
100 A'/23.05.2022
Αριθμός Νόμου
4934
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/05/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
11/05/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΒ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
19/05/2022
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1310/107 17.5.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Συμμετοχή των Προϊσταμένων κάθε τμήματος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως εισηγητών - Τροποποίηση Παρ. 5 άρθρου 4 ν.δ. 1017/1971. 2. Αποζημίωση δικαστικού επιμελητή Προσθήκη Παρ. 3 στο άρθρο 15 ν. 3226/2004. 3. Μέσος όρος βαθμών των υΠοψηΦίων και κριτήρια επιλογής διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Διόρθωση παροραμάτων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 και παρ. 4 άρθρου 49 ν. 4871/2021.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1311/108 17.5.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου. 2. Ένταξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. Ι και 5 άρθρου 10 ν. 49 18/2022. 3. Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 86 ν. 4674/2020. 4. Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1312/109 18.5.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ