ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
44 A'/26.03.2021
Αριθμός Νόμου
4787
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/03/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
10/03/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
24/03/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 805/127 19.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 806/128 19.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας 2. Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων 3. Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 4. Μεταβατικές διατάξεις 5. Επέκταση χιονοδρομικών κέντρων 6. Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού
 • Αρ. Τροπολογίας: 807/129 19.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων («Ε.ΕΠ.ΕΤ.»). Αρμοδιότητες-Σύνθεση 2.Διενέργεια αυτοψίας 3.Απόφαση κατεδάφισης 4.Έκθεση προσωρινών μέτρων 5.Εξουσιοδοτική διάταξη 6.Σύνθεση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 7 π.δ. της 13.4.1929 -Διορισμός μελών 7.Διάγραμμα Ελευσίνας
 • Αρ. Τροπολογίας: 808/130 19.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κωλύματα αθλητικού νόμου και καταστατικές διατάξεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 818/140 23.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ορισμός του όρου "δελτίο" και ακατάσχετο ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων-Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 60 του ν.2961/2001


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ