ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
157 A'/04.08.2014
Αριθμός Νόμου
4278
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/08/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
07/07/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΑ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) Κ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
24/07/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/07/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1591/13 21.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Παράταση ισχύος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β. Παράταση αναστολής ισχύος του ν. 3653/2008
 • Αρ. Τροπολογίας: 1592/14 21.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ζητήματα Καταδυόμενου Προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1593/15 21.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μέτρα ενίσχυσης των υπηρεσιών οικονομικής διπλωματίας και προώθησης των διεθνών οικονομικών σχέσεων και άλλες διατάξεις
 • Αρ. Τροπολογίας: 1594/16 21.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εισαγωγή ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1608/26 22.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κριτήρια χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης σε αξιωματικούς και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ρυθμίσεις σχετικά με ειδικότητες προσωπικού και σύνθεση Συμβουλίου Προαγωγών Πολεμικής Αεροπορίας. Με έκδοση κ.υ.α. καθορίζονται οι απαιτούμενοι τίτλοι για τη χορήγηση αδειών προσωπικού των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Κατανομή εσόδων από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων και προστίμων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1609/27 22.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρέχεται η δυνατότητα στο Ελληνικό Δημόσιο να επιχορηγεί τις θυγατρικές της ΕΑΣ ΑΒΕΕ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1614/31 23.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.39 του άρθρου 16 του ν.1418/1984 όπως ισχύει καθώς και του άρθρου 14 του π.δ.138/2009 και προβλέπονται 1. άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα και 2. αυξανονται τα όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών δημοσίων έργων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1616/33 24.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν σε οφειλές φορέων Γενικής Κυβέρνησης νομού Αττικής προς τη ΔΕΗ Α.Ε.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ