ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
193 A'/03.12.2019
Αριθμός Νόμου
4643
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/12/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
15/11/2019
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΝΗ
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΝΖ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/11/2019
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 90/4 21.11.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: 1. Ζητήματα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων. 2. Τροποποίηση ΕΣΧΑΔΑ Αστέρα Βουλιαγμένης. 3. Τροποποίηση διάταξης για υπόγεια ξενοδοχεία. 4. Τροποποίηση διάταξης για κτίρια που δεν έχουν τηρήσει στοές. 5. Χωροθέτηση μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης. 6. Μεταβατικές ρυθμίσεις για Δέλτα Έβρου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 91/5 21.11.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: α) τον συμψηφισμό απαιτήσεων μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής και του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) β) την αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
 • Αρ. Τροπολογίας: 96/9 27.11.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν α) τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες ΣΥΠΟΘΑ και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής β) την επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων σε ΑΠΕ


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ