ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
«Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις ».
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
22 A'/29.01.2014
Αριθμός Νόμου
4233
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/01/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
09/12/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΣΤ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΑ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ξ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
15/01/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1073/32 7.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων: α. της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων β. του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γ. των ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1074/33 7.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Τροποποιούνται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις του ν. 4053/2012 (άρθρο 31) σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. 2. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα εγκατάστασης κεραιών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1075/34 7.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής (Ο.Α.Σ.Α.) 2. Επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τη δαπάνη του ΤΑΙΠΕΔ 3. Τροποποίηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.


Επιστροφή