ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
218 Α'/24.12.2018
Αριθμός Νόμου
4587
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/12/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/12/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΜΗ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/12/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1853/7 14.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση καταληκτικής προθεσμίας για τη συγκρότηση και λειτουργία της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 • Αρ. Τροπολογίας: 1857/8 17.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1858/9 17.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1860/11 17.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1864/12 18.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1866/13 18.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1869/14 18.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1878/16 19.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Αρ. Τροπολογίας: 1879/17 19.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ένταξη σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας ενόψει συνταξιοδότησης εργαζομένων της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε
 • Αρ. Τροπολογίας: 1880/18 19.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προβλέπεται η μεταφορά προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 των υπαλλήλων της εταιρείας "Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε" που υπηρετούν σε αυτήν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1881/19 19.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1883/21 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δαπάνες στο πλαίσιο του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α' 21).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1884/22 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Με την παρούσα τροπολογία αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων που προβλέπει η ΠΥΣ 33/2006 οι δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1886/24 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Αρ. Τροπολογίας: 1887/25 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση α) παρ. 3 άρθρου 53 ν.2725/1999 (Α΄121) και β) της περ. η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ ν.2725/1999 (Α΄121).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1888/26 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1890/28 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1891/29 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με: 1) εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, 2) λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.", 3) προσωπικό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 4) τον "Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων", 5) τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών και 6) συγχωνεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1892/30 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 1895/33 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1896/34 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΠΚΥ ΕΕΤΤ)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1897/35 20.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ