ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
287 A'/31.12.2013
Αριθμός Νόμου
4223
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
31/12/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                  
Ημ. Κατάθεσης
12/12/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΘ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΗ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΖ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΣΤ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/12/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1028/192 13.12.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετάθεση έναρξης ισχύος της διάταξης για την επιβολή του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση
 • Αρ. Τροπολογίας: 1043/204 17.12.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Υγείας που αφορούν: 1. την κινητικότητα του προσωπικού των Νοσοκομείων στο ΕΣΥ 2. τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3918/2011 3. παράταση την έναρξης εφαρμογής των γεωγραφικών ορίων των Υγειονομικών Περιφερειών 4.δυνατότητα εξουσιοδότησης στο ΕΟΠΥΥ για αναγκαία μέτρα που αφορούν την αποπληρωμή σχετικών ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1048/209 17.12.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παράταση αναστολής σύναψης i) συμβάσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο ii) συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου μη Διασυνεδεμένων Νησιών. 2. Παράταση ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας των οριζόμενων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. 3. Επαναπροσδιορισμός προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων . 4. Παράταση μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας. 5. Παράταση ισχύς των διατάξεων των άρθρων 85 παρ. 4 και 196 παρ. 11 του ν. 4001/2011, σχετικά με συμβάσεις φυσικού αερίου. 6. Επαναπροσδιορισμός καταληκτικής ημερομηνίας μεταφοράς στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. i) του προσωπικού Διεύθυνσης Πληροφορικής της Δ.Ε.Η. και ii) του αποσπασμένου προσωπικού στην ΟΑΠ-ΔΕΗ. 7. Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4067/2012.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ