ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Ημερομηνία - Ώρα
14/12/2013 13:30
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
Εισηγητές: Φεβρωνία Πατριανάκου και Δημήτριος Γελαλής

Νομοσχέδιο: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

A.A. 2η συνεδρίαση

Στάδιο Επεξεργασίας στις Επιτροπές: 1η Ανάγνωση

Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ