ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Συζητήσεις και Ψήφιση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/12/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
04/12/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1838/157 10.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1839/158 10.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1841/160 10.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1842/161 10.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1846/165 10.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1847/166 11.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ένταξη του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στελέχη αυτών με μόνιμο προσωπικό.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1851/170 11.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1852/171 11.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων δημοσιολογικού, φορολογικού και διοικητικού ενδιαφέροντος


Επιστροφή