ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
211 A΄/20.12.2023
Αριθμός Νόμου
5078
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/12/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/12/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΟΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
19/12/2023
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
19/12/2023
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 56/7 14.12.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Υποχρεώσεις εργοδοτών και μετακαλούμενων πολιτών τρίτων χωρών και κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 23 Κώδικα Μετανάστευσης. 2. Εθνικός Συντονιστής Επιστροφών - Εθνικός Συντονιστής κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών. 3. Πρόσβαση των αιτούντων διεθνή προστασία στην αγορά εργασίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 57 Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών. 4. Χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών. 5. Δυνατότητα υπαγωγής των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης.
  • Αρ. Τροπολογίας: 59/10 15.12.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων των προγραμμάτων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών. 2. Αύξηση του πόρου που αποδίδεται στον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών με αντίστοιχη μείωση του πόρου που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του πόρου που αποδίδεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4921/2022. 3. Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 17 ν. 4892/2022.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ