ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
191 A'/12.12.2017
Αριθμός Νόμου
4506
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
12/12/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
21/11/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Μ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
05/12/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1367/16 30.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Ρύθμιση θεμάτων εκλογής και θητείας των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και β) Κατάργηση υφιστάμενων περιορισμών της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης, την αδειοδότηση για τη παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κ.λπ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1368/17 1.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικών μονάδων των Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Σ.Τ.Ε., Ι.Ε.Κ., Σχ. Ξεναγών και τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων κι επαγγελμάτων).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1369/18 4.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 3691/2008, σχετικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1370/19 4.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4495/2017 (άρθρο 29 παρ. 6) σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης της άδειας δόμησης για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ( Υ.Π.Α.) και των χώρων των ζωνών λιμένων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1371/20 4.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1372/21 4.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθορισμός νομικού πλαισίου σχετικά με τη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των εποπτευομένων από αυτά φορέων και των Ανεξαρτήτων Αρχών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1373/22 4.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Σχεδιασμός και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν σε προνοιακές πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης β) Παράταση μέχρι 31.3.2018 της διάρκειας του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" και γ) Επαναπροσδιορισμός των όρων και των προϋποθέσεων προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών για τη στέγαση, επιμόρφωση και επαγγελματική επανένταξη αστέγων.


Επιστροφή