ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
30 A'/22.02.2018
Αριθμός Νόμου
4520
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
22/02/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
06/02/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
15/02/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1475/101 14.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 48 του ν.4456/2017 σχετικά με τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών των Δήμων από τα χρηματικά διαθέσιμα του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1476/102 14.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1477/103 14.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4469/2017. 2. Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1478/104 14.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Χορήγηση ειδικής αποζημίωσης για τα μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών (περιπτ. α΄ παρ. 5α του άρθρου 6 του ν. 3863/2010) και στον ιατρό, ο οποίος συνεπικουρεί την Υγειονομική Επιτροπή Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 2. Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία, από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018. 3. Παράταση της διάρκειας του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη".


Επιστροφή