ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
237 Α'/31.10.2014
Αριθμός Νόμου
4305
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
31/10/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
24/09/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΕ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΔ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΓ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
24/10/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1918/111 17.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μεταβολές στον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (π.δ. 101/2014).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1919/112 17.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Μεταβολές στου Οργανισμούς των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων (π.δ. 114/2014), Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.δ. 100/2014) και Τουρισμού (π.δ. 112/2014). 2. Κατάργηση μουσείων με την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (π.δ. 104/2014) και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1920/113 17.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 σχετικά με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1922/115 17.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων σχετικά με: 1.α. την ανακατασκευή ή επισκευή των εργατικών κατοικιών του οικισμού ΛΗΞΟΥΡΙ Ι στην Κεφαλονιά από τους σεισμούς του 2014. 1.β. την εγκατάσταση κοινόχρηστων ανελκυστήρων στις εργατικές πολυκατοικίες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. 2. την παράταση και την ισχύ των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1931/117 21.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συστήνεται στη Γενική Δ/νση Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μία (1) επιπλέον Δ/νση (Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας) αποτελούμενη από δύο Τμήματα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1932/118 21.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του Π.Δ. 107/2014 (Α΄ 174). Προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και μετά την 28.10.2014 (έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1933/119 21.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Λοιπές ρυθμίσεις συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων. 2.Ρυθμίσεις θεμάτων της ΕΛΤΕ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1934/120 21.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Φορολογικές και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1936/122 21.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 3051/2002 σχετικά με τις διώξεις ή αγωγές σε βάρος μελών των ανεξαρτήτων αρχών ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών της αλλοδαπής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1937/123 22.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Παράταση της θητείας των υπηρετούντων κατά την 31.12.2013, καθώς και όσων υπηρετούν ή θα υπηρετούν μέχρι την 31.12.2014 Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες. 2. Παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού του α. 10 του ν. 3329/05, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών. 3.Απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας από αποφοίτους, κατά τα έτη 1993 μέχρι και 2013, της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 4.Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και κατάταξης σε θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ, των ιατρών που προέρχονται από υπηρεσίες υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1946/132 23.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1) Ρύθμιση φορολογικών οφειλών. 2) ΦΠΑ εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης. 3) Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 4) Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας-Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 5) Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1951/135 24.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: - Ρυθμίσεις σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του προσωπικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ