ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
40 A/15.3.2024
Αριθμός Νόμου
5095
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
15/03/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/03/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
14/03/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 111/9 12.3.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Διενέργεια προελέγχου για την εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 2. Ένταξη των αδικημάτων δωροδοκίας στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4990/2022. 3. Αρμοδιότητα εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος για την άσκηση ποινικής δίωξης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
  • Αρ. Τροπολογίας: 112/10 12.3.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για την προώθηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. 2. Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Προσθήκη άρθρου 265Α στον ν. 4512/2018.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ