ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
38 A'/17.02.2014
Αριθμός Νόμου
4238
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
17/02/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Γνώμη Ο.Κ.Ε.  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
              
Ημ. Κατάθεσης
24/01/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΕ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΒ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
11/02/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
11/02/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1132/74 31.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με κινητικότητα υπαλλήλων του Δημοσίου και των φορέων ευρύτερου δημοσίου τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1135/77 3.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ειδικές ρυθμίσεις για τα ακίνητα του Δήμου Κεφαλονιάς και Ιθάκης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4178/2013 περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1136/78 3.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων: α) του ν. 2859/2000 σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αγαθών β) του π.δ. 113/2010 σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες γ) του ν. 3986/2011 σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1137/79 3.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με: 1) Θέματα Επιτροπής Προσφυγών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004. 2) Σύσταση διατομεακών επιτροπών σε θέματα τουρισμού. 3) Οχλούσες χρήσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1138/80 3.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τις υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994
 • Αρ. Τροπολογίας: 1139/81 3.2.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση του άρθρου 12Α του ν.δ. 96/1973 σχετικά με την εμπορία φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. 2. Ρυθμίσεις για το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. 3. Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Ν.Σ.Κ. στον ΕΟΠΥΥ. 4. Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ