ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
93 A'/31.05.2018
Αριθμός Νόμου
4541
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
31/05/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/05/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΚΣΤ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
29/05/2018
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/05/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1581/27 17.5.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 3421/2005
 • Αρ. Τροπολογίας: 1583/29 24.5.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4497/2017 σχετικά με την διεξαγωγή των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1584/30 24.5.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1586/32 24.5.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1588/33 25.5.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση- συμπλήρωση διατάξεων του ν.2622/1998 και του ν.2168/1993 και επανακαθορισμός του ποσού της εισφοράς του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών στους αναφερόμενους Ειδικούς Λογαριασμούς, που έχουν συσταθεί στο Ίδρυμα " Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας".


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ