ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
141 A'/17.08.2010
Αριθμός Νόμου
3871
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
17/08/2010
Υπό κατάθεση σ/ν:
Ενημερωτικό σημείωμα άρθρο 36 παρ 7 ΚτΒ για υπο κατάθεση σ/ν
pdf  
Ημερ/νια Υποβολής Σ/Ν
21/06/2010
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
30/06/2010
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Ι
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Θ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/07/2010
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 168/25/23.7.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις αποφάσεις που έχουν εκθοδεί ή που θα εκδοθούν από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας ( ΟΜΕΔ ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 169/26/23.7.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τη Διϋπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 170/27/23.7.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά τις αποδοχές μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Αρ. Τροπολογίας: 173/28/26.7.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης.
Τροπολογίες από υπουργεία
4


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ