ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Ημερομηνία - Ώρα
12/07/2010 16:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Eπεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Εισηγητές: Δημήτριος Λιντζέρης και Μαργαρίτης Τζίμας

Νομοσχέδιο: Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη

Σχετικά Video