ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
178 A'/11.10.2018
Αριθμός Νόμου
4568
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/10/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
05/09/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Δ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
03/10/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1760/31 27.9.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ακινήτων σε πυρόπληκτες περιοχές.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1764/33 2.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και των Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρείων (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1767/34 3.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.2638/1998 - Κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή στις Α.Ε.Ν.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1768/35 3.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επανακαθορισμός του νομικού πλαισίου σχετικά με το σύστημα εποπτείας πλοίων (άρθρα 106 και 109 του ν. 4504/2017).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1769/36 3.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν.4412/2016 (Α΄147).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1772/38 3.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΔΧ αυτοκινήτων και αδειών οδήγησης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ